حک

LED Commander GmbH & Co. KG
Ilmstr. 18
07743 Jena
Germany

phone: +49 (0) 3641 89 86 690
web: www.led-commander.de
mail: info@led-commander.de

VAT number: DE304810492
ثبت تجاری: Jena HRA 503952

به نمایندگی از طرف شریک مسئول شخصا
LED Verwaltungsgesellschaft mbH
این نماینده د. د مدیر عامل دانیل بونزاک، آندریاس کنیتزر
Ilmstr. 18
07743 Jena
Germany

Commercial register: Jena HRA 511920

راه حل جایگزین اختلاف:
کمیسیون اروپا بستری را برای حل و فصل اختلافات آنلاین خارج از دادگاه (سکوی OS) فراهم می‌کند که می‌توانید در https://ec.europa.eu/odr به آن دسترسی داشته باشید.
ما از 28 آوریل 2021 عضو ابتکار «تجارت منصفانه» هستیم.
اطلاعات بیشتر را می توان در www.haendlerbund.de/faircommerce یافت.

آیا سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید.